Posljednje promjene

6 rezultata

 reg.broj  ch  ime   spolsortiraj uzlazno   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HR 13445 Buc slika mužjak 14.04.2020. Donatello Certisa Asa
HR 13398 Dok slika mužjak 12.10.2019. Ringo Od Gazde Boa
HR 12136 Mawlch Cinder slika mužjak 03.12.2007. B 52.5 cm Apolon Đana Colonia Aur...
HR 13458 Thor Ember Team Đakovačka slika mužjak 18.05.2020. Airon Gara Đakovačka
HR 13460 Titan Ember Team Đakovačka slika mužjak 18.05.2020. Airon Gara Đakovačka
HR 13461 Tena Ember Team Đakovačka slika ženka 18.05.2020. Airon Gara Đakovačka